Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU SAA/1/2015


Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:11.02.2015 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA, Al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin.
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:wykonanie dzieła w postaci widowiska artystycznego – „VIII Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC – Szczecin 2015”, odbywającego się w Szczecinie  w dniach 7-8 sierpnia 2015 r. Oznaczenie sprawy: SAA/1/2015.
  3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:„SUREX” Firma Rodzinna Ryszard Suzdalewicz.

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia:art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406).


data wygaśnięcia: 2015/02/11


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2015/02/11, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2015/02/11 13:15:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2015/02/11 13:15:44 nowa pozycja