Status prawny


Szczecińska Agencja Artystyczna, zwana dalej Agencją, jest instytucją kultury powołaną uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie nr XXXVII 401/60 z dnia 27 października 1960 r., przekazaną w dniu 21 marca 1994 r. w zarząd organom Miasta Szczecina na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szczecina zawartego w dniu 10 grudnia 1993 r. w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonania organom Miasta Szczecina i działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póź. zm.) oraz statutu nadanego przez Radę Miasta w Szczecinie  - Uchwała nr XIII/299/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. zmianiająca uchwałę,  Uchwała nr XI/351/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r.


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2019/12/10, odpowiedzialny/a: Anna Lemańczyk , wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2019/12/10 12:42:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2019/12/10 12:42:10 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2019/01/09 08:36:06 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2018/10/15 14:52:38 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2018/10/15 14:50:23 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2018/10/15 14:43:15 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2015/12/22 12:54:50 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2015/12/22 09:39:24 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2014/11/21 09:23:40 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2014/11/21 09:11:10 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2014/11/21 09:08:18 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2014/11/21 09:06:50 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2014/11/21 08:44:47 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2014/11/21 08:39:45 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2014/11/20 15:36:34 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2014/11/20 15:34:56 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2012/09/11 11:11:08 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/10/14 14:40:50 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2009/10/14 11:30:06 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2009/04/20 10:19:54 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2007/10/11 10:21:51 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2007/10/11 09:58:37 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2007/10/11 09:46:18 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2006/08/21 11:06:22 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2006/01/11 12:44:31 modyfikacja wartości
BIPSAAAdmin 2005/11/25 14:03:15 modyfikacja wartości
BIPSAAAdmin 2005/11/25 14:02:18 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2005/11/21 13:20:17 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2005/11/21 13:00:31 nowa pozycja