Ogłoszenia

Informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na o udzielenie zamówienia na „Druk i dostawę druków wielkoformatowych”. SAA/2/MCh/2018


Szczecin, dnia 1 luty 2018 r.

 

 

 

 

 

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 205 000,00 zł brutto.

 

Informacje zawarte w złożonych ofertach:

 

Wykonawca – Paleta s.c. Usługi Reklamowe, Sikora Janusz, Sikora Emil, ul. Łukasińskiego 118,
71-215 Szczecin,

Cena -  178 348,00  zł brutto

Czas realizacji w dniach -5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia jednostkowego
i przekazania projektów graficznych przez Zamawiającego.

 

Wykonawca – Studio Graffiti, 71-403 Szczecin, Niedziałkowskiego 18/1,

Cena – 191,874,00 zł brutto

Czas realizacji w dniach - 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia jednostkowego
i przekazania projektów graficznych przez Zamawiającego.

 

Wykonawca - Zapol Sobczyk Spółka Jawna Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

Cena – 184 607,80 zł brutto

Czas realizacji w dniach - 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia jednostkowego
i przekazania projektów graficznych przez Zamawiającego.


data wygaśnięcia: 2018/02/01


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2018/02/01, odpowiedzialny/a: Monika Chojnacka, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2018/02/01 13:34:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2018/02/01 13:34:06 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2018/02/01 13:30:00 nowa pozycja