Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU SAA/3/2015


Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:08.04.2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 

 

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin.
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:wykonanie dzieła w postaci realizacji utworu sceniczno-muzyczno-audiowizualnego (widowiska programu artystycznego) pt. „BTSR - Szczecin 2015”. Oznaczenie sprawy: SAA/3/2015.
  3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:Eurozet sp. z o.o.

data wygaśnięcia: 2015/04/08


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2015/04/08, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2015/04/08 13:30:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2015/04/08 13:30:10 nowa pozycja