Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU SAA/1/2014


Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:16.04.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin.
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:wykonanie dzieła w postaci realizacji utworu sceniczno-muzyczno-audiowizualnego (widowiska programu artystycznego) pt. WAWA live-Dnia Morza-Szczecin na żywo 2014”. Oznaczenie sprawy: SAA/1/2014.
  3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:PROMOTOR UNITED ENTERTAINMENTSp. z o.o., ul. Jubilerska 10,04 - 190 Warszawa

 

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia:art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406).


data wygaśnięcia: 2014/04/16


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2014/04/16, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2014/04/16 09:08:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2014/04/16 09:08:40 nowa pozycja