Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU SAA/2/2014


Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: 07.05.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego: SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA,Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin.
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:widowisko muzyczne „Szczecin Music Live 2014”, które składać się będzie z koncertów, odbywających się w dniach 8-9.08.2014 r.  na scenie zlokalizowanej na Bulwarze Chrobrego przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie, jako impreza towarzysząca VII Międzynarodowemu Festiwalowi Sztucznych Ogni PYROMAGIC Szczecin 2014. Oznaczenie sprawy: SAA/2/2014.
  3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:IMPRESARIAT ZACHODNIOPOMORSKI LUDWIK CZ.KUREK.

 

Podstawa prawna ogłoszenia:art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406).


data wygaśnięcia: 2014/05/07


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2014/05/07, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2014/05/07 09:43:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2014/05/07 09:43:44 nowa pozycja