Ogłoszenia

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu SAA/5/2014


Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: 18.11.2014 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 

 

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego: SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA, Al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: autorskie wykonanie muzyczno-multimedialnego pokazu audiowizualnego pt. Szczeciński Sylwester - Zatańcz na Błoniach podczas Sylwestra Miejskiego w Szczecinie w dniu 31.12.2014 roku.
  3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:Promotor United Entertainment sp. z o.o.

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia:art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406).


data wygaśnięcia: 2014/11/18


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2014/11/18, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2014/11/18 09:32:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2014/11/18 09:32:14 nowa pozycja