Ogłoszenia

Informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na o udzielenie zamówienia na „Druk i dostawę druków promocyjnych”. SAA/3/MCh/2017


 

Szczecin, dnia 13 luty 2017r.

 

 

Dotyczy:

Informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na o udzielenie zamówienia na „Druk i dostawę druków promocyjnych”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/3/MCh/2017.

 

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 326 502,00 zł brutto.

 

Informacje zawarte w złożonych ofertach:

 

Wykonawca – Rex Druk Remigiusz Kowalski Stefania Kowalska, ul. Dębogórska 34, 71-717 Szczecin,

Cena -  348 750,00  zł brutto

Czas realizacji w dniach -5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia jednostkowego
i przekazania projektów graficznych przez Zamawiającego.

 

Wykonawca – Drucker Adam Stec, 70-001 Szczecin, Ustowo 40 d,

Cena – 370 778,00 zł brutto

Czas realizacji w dniach - 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia jednostkowego
i przekazania projektów graficznych przez Zamawiającego.

 

Wykonawca - Zapol Sobczyk Spółka Jawna Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

Cena – 320 093,00 zł brutto

Czas realizacji w dniach - 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia jednostkowego
i przekazania projektów graficznych przez Zamawiającego.

 

 

………....………………………………

podpis Dyrektora SAA w Szczecinie


data wygaśnięcia: 2017/02/28


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Aganecja Artystyczna, wytworzono: 2017/02/16, odpowiedzialny/a: Monika Chojnacka, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2017/02/17 15:50:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2017/02/17 15:50:46 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2017/02/14 14:14:17 nowa pozycja