Ogłoszenia

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu SAA/4/2015


Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:24.06.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 

 

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin.
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Wykonanie dzieła w postaci widowiska projektu artystycznego p.n. ESKA MUSIC AWARDS w dniu 29 sierpnia 2015 r. w Szczecinie. Oznaczenie sprawy: SAA 4/2015.
  3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:PROMOTOR UNITED ENTERTAINMENT Sp. z o.o.

 

 

 Podstawa prawna ogłoszenia:art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406).


data wygaśnięcia: 2015/06/24


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2015/06/24, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2015/06/24 12:21:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2015/06/24 12:21:30 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2015/06/24 12:18:27 nowa pozycja