Ogłoszenia

Postępowanie o udzielenie zamówienia na druk i dostawę druków wielkoformatowych oznaczenie sprawy nr referencyjny SAA/12/2016


Szczecin, dnia 13 stycznia 2016r.

 

 

Dotyczy:

Informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na o udzielenie zamówienia na „Druk i dostawę druków wielkoformatowych”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/12/2016.

 

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 488 682,00 zł brutto.

 

Informacje zawarte w złożonych ofertach:

 

Wykonawca - Paleta s.c. Usługi Reklamowe, Sikora Janusz Sikora Emil, ul. Łukasińskiego 118,
71-215 Szczecin

Cena -  367 953,46  zł brutto

Czas realizacji w dniach -7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia jednostkowego
i przekazania projektów graficznych przez Zamawiającego.

 

Wykonawca - FreeMedia Spółka Jawna Dariusz Paszkowski, Sebastian Zieliński, Maciej Leszczyński
ul. Pod Zodiakiem 3 lok.7, 72 – 005 Przecław

Cena - 374 554,68 zł brutto

Czas realizacji w dniach - 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia jednostkowego
i przekazania projektów graficznych przez Zamawiającego.

 

Wykonawca - Zapol Sobczyk Spółka Jawna Al.Piastów 42, 71-062 Szczecin

Cena - 379 197,00 zł brutto

Czas realizacji w dniach - 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia jednostkowego
i przekazania projektów graficznych przez Zamawiającego.

 

 

………....………………………………

podpis Dyrektora SAA w Szczecinie


data wygaśnięcia: 2017/01/13


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2017/01/13, odpowiedzialny/a: Monika Chojnacka, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2017/01/13 15:34:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2017/01/13 15:34:48 nowa pozycja