Ogłoszenia

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA


 

Szczecin, dnia 15 marca 2016 r.

 

 

 

 

Dotyczy:

informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego.

Przedmiot dialogu technicznego:

udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w związku z realizacją zamówienia publicznego lub zamówień publicznych związanych z wydarzeniami artystycznymi towarzyszącymi finałowi zlotu żaglowców The Tall Ships Races w Szczecinie w 2017 r.

Podstawa prawna:

art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA

DIALOGU TECHNICZNEGO

Na podstawie art. 31b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający  - Szczecińska Agencja Artystyczna w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin, zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do dialogu technicznego zostały zaproszone:

 1. Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00 - 999 Warszawa,
 2. Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04 - 175 Warszawa,
 3. TVN S.A., ul. Wiertnicza 166, 02 - 952 Warszawa,
 4. Polskie Radio S.A., Al. Niepodległości 77/85, 00 - 977 Warszawa,
 5. RMF FM Kopiec Kościuszki, Al. Waszyngtona 1, 30 - 204 Kraków,
 6. Radio Zet, ul. Żurawia 8, 00 - 503 Warszawa,
 7. Radio ESKA, ul. Jubilerska 10, 04 - 190 Warszawa,
 8. Live Nation sp. z o.o., ul. Pilicka 4, 02 - 629 Warszawa,
 9. Prestige MJM, ul. Poznańska 72, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski,
 10. STX JAMBOREE, ul. Kopernika 36/40 (III piętro), 00 - 924 Warszawa,
 11. ALTER ART FESTIVAL Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02 - 589 Warszawa
 12. GO AHEAD Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 289, 60 - 406 Poznań.

Ze strony Zamawiającego w dialogu technicznym udział wezmą:

 1. Anna Lemańczyk - Dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej,
 2. Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,
 3. Agata Stankiewicz - Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

Zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

Zgodne natomiast z art. 31c ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieści informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego będzie dotyczył dialog techniczny.

Celem dialogu technicznego jest doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w związku z realizacją zamówienia publicznego lub zamówień publicznych związanych z wydarzeniami artystycznymi towarzyszącymi finałowi zlotów żaglowców The Tall Ships Races w Szczecinie w 2017 r.

Miejsce i terminy prowadzenia dialogu technicznego, zostaną ustalone z podmiotami zaproszonymi do dialogu technicznego, które potwierdzą udział w dialogu technicznym.

 

Anna Lemańczyk

Dyrektor SAA


data wygaśnięcia: 2016/04/08


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2016/03/15, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2016/03/16 12:08:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2016/03/16 12:08:53 nowa pozycja