Ogłoszenia

SAA/Ochr/1/2007. Przetarg na: Ochronę miejskich imprez masowych w okresie od dnia zawarcia umowy do 1 stycznia 2009 r.


Szczecińska Agencja Artystyczna zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: „Ochronę miejskich imprez masowych w okresie od dnia zawarcia umowy do 1 stycznia 2009 r.”


data wygaśnięcia: 2007/12/31


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2007/12/20, odpowiedzialny/a: Anna Lemańczyk-Białas, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2011/10/21 10:24:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2011/10/21 10:24:55 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2007/12/20 18:41:29 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2007/12/20 17:22:20 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2007/12/20 17:22:06 nowa pozycja