Ogłoszenia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Druk i dostawę druków promocyjnych" SAA/13/MCh/2017


Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Druk i dostawa druków promocyjnych”.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/13/MCh/2017

 

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp

 

 

Szczecin, dnia 19 grudzień 2017r.

 

 

Dotyczy:

Informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na o udzielenie zamówienia na „Druk i dostawę druków promocyjnych”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/13/MCh/2017.

 

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 292 792,00 zł brutto.

 

Informacje zawarte w złożonych ofertach:

 

Wykonawca – Rex Druk Remigiusz Kowalski, Stefania Kowalska, ul. Dębogórska 34, 71-717 Szczecin,

Cena -  301 467,50  zł brutto

Czas realizacji w dniach -5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia jednostkowego
i przekazania projektów graficznych przez Zamawiającego.

 

Wykonawca – Drucker Adam Stec, 70-001 Szczecin, Ustowo 40 d,

Cena – 327 641,00 zł brutto

Czas realizacji w dniach - 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia jednostkowego
i przekazania projektów graficznych przez Zamawiającego.

 

Wykonawca - Zapol Sobczyk Spółka Jawna Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

Cena – 295 172,00 zł brutto

Czas realizacji w dniach - 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia jednostkowego
i przekazania projektów graficznych przez Zamawiającego.

 

Wykonawca – Pracownia Poligraficzno- IntroligatorskaIntro-Druk Anna Dębińska, ul. Przemysłowa 3B, 75-216 Koszalin

Cena – 347 415,00 zł brutto

Czas realizacji w dniach - 5 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia jednostkowego
i przekazania projektów graficznych przez Zamawiającego.


data wygaśnięcia: 2017/12/19


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2017/12/19, odpowiedzialny/a: Monika Chojnacka, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2017/12/30 11:33:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2017/12/30 11:33:15 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2017/12/19 15:10:30 nowa pozycja