Budżet

Budżet


Szczecińska Agencja Artystyczna prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - samodzielnie gospodaruje mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Instytucja uzyskuje środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:

● działalności statutowej,

● najmu składników majątkowych,

● dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin,

● dotacji celowej na zadania z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

● środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

● innych źródeł,

● działalności gospodarczej,

ROK

PRZYCHODY OGÓŁEM

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Szczecin

Dotacja celowa z budżetu Miasta Szczecin

Dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta Szczecin

2018

9 540 264

9 540 264

 

 

2019

10 580 223

10 580 223

 

 

2020

8 370 805

7 660 805

710 000

 

2021

11 099 918

7 600 000

3 499 918

 

2022

8 258 145

8 058 145

200 000

 

Plan na rok 2023

8 743 532

8 583 532

 

160 000

 


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2016/02/01, odpowiedzialny/a: dyrektor, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2023/06/06 14:11:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2023/06/06 14:11:15 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2023/02/10 13:02:47 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2023/02/10 13:02:09 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2023/02/10 12:09:21 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2023/02/10 12:08:48 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2018/10/15 14:39:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/02/01 10:16:02 nowa pozycja