Przedmiot działalności


Statut Szczecińskiej Agencji Artystycznej

Zakres działalności

1. Celem działalności Agencji jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.

2. Do zakresu statutowej działalności Agencji należy:

1) kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym;

2) tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych;

3) angażowanie i eksploatacja artystycznych imprez krajowych i zagranicznych;

4) organizacja i realizacja imprez okolicznościowych;

5) tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora;

6) realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego;

7) organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką;

8) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi;

9) prowadzenie impresariatu, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych;

10) prowadzenie działalności wydawniczej;

11) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

3. W zakresie działalności Agencji może się znajdować administracja i eksploatacja Teatru Letniego w Szczecinie.

4.  Agencja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację działalności statutowej.


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2009/04/20, odpowiedzialny/a: Anna Lemańczyk , wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2023/06/06 15:37:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2023/06/06 15:37:46 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2023/06/06 15:36:25 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2023/06/06 14:05:08 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2023/02/10 12:19:57 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2023/02/10 12:16:56 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2020/12/28 14:51:35 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2020/05/30 12:38:57 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2018/10/15 14:34:32 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2014/11/21 09:32:17 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2009/04/20 10:18:33 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2006/08/21 11:06:45 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2006/01/11 12:44:18 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2005/11/25 15:12:37 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2005/11/21 13:11:59 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2005/11/21 13:09:22 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2005/11/21 13:08:46 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2005/11/21 13:07:54 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2005/11/21 13:06:26 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2005/11/21 13:05:57 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2005/11/21 13:05:38 nowa pozycja