Rozstrzygnięcia

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU SAA/3/2014


Załącznik nr 6 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:16.06.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA, Al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin.
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:wykonanie dzieła w postaci widowiska artystycznego – „VII Międzynarodowego Festiwalu Ogni Sztucznych PYROMAGIC - Szczecin 2014”, odbywającego się w Szczecinie w rejonie Wałów Chrobrego i ul. Jana z Kolna w dniach 8-9 sierpnia 2014 r. Oznaczenie sprawy: SAA/3/2014.
  3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:„SUREX” Firma Rodzinna Ryszard Suzdalewicz.

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia:art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406).


data wygaśnięcia: 2014/06/16


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2014/06/16, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2014/06/16 09:50:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2014/06/16 09:50:27 nowa pozycja