Rozstrzygnięcia

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU SAA2/2015


Załącznik nr 6 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:24.03.2015r.

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA,Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin.
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:widowisko muzyczne „Szczecin Music Live 2015”, które składać się będzie z koncertów, odbywających się w dniach 7-8.08.2015 r.  na scenie zlokalizowanej na Bulwarze Chrobrego przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie, jako impreza towarzysząca VIII Międzynarodowemu Festiwalowi Sztucznych Ogni PYROMAGIC Szczecin 2015. Oznaczenie sprawy: SAA/2/2015.
  3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:IMPRESARIAT ZACHODNIOPOMORSKI LUDWIK CZ.KUREK.

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia:art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406).

 

 

 


data wygaśnięcia: 2015/03/24


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2015/03/24, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2015/03/24 09:34:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2015/03/24 09:34:54 nowa pozycja