Rozstrzygnięcia

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU SAA/5/2014


Załącznik nr 6 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

 Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:04.12.2014 r.

 

 OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin.
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:autorskie wykonanie muzyczno-multimedialnego pokazu audiowizualnego pt. Szczeciński Sylwester-Zatańcz na Błoniach podczas Sylwestra Miejskiego w Szczecinie w dniu 31.12.2014 roku. Oznaczenie sprawy: SAA 5/2014.
  3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

   PROMOTOR UNITED ENTERTAINMENT Sp. z o.o.

 

 Podstawa prawna ogłoszenia:art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406).

 

 


data wygaśnięcia: 2014/12/04


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2014/12/04, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2014/12/04 10:37:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2014/12/04 10:37:06 nowa pozycja