przejdź do treści

Rozstrzygnięcia

Informacja o wyborze oferty SAA/6/2016


 

Szczecin, dnia 5 kwiecień 2016 r. 

   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

Podstawa prawna:

art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Oznaczenie sprawy:

Oznaczenie sprawy: SAA/6/2016

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin”.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

 

Paweł Kędzierski prowadzący działalność Intermedia Paweł Kędzierski

ul. Spółdzielcza 17

09 - 407 Płock

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium - termin zapłaty - 100 pkt.

 

 1. Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

 1. Intermedia Paweł Kędzierski, ul. Spółdzielcza 17, 09 - 407 Płock: -  oferta nr 2
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 90 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Termin zapłaty” - 10 pkt
 4. łączna punktacja - 100 pkt

 

 1. Studio  Siedem Biedrzycki Spólka Jawna, ul. Kasztanowa 26, 32 – 040 Rzeszotary- oferta nr 1
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 66,07 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Termin zapłaty.” - 10 pkt
 4. łączna punktacja – 77,07 pkt

 

 1. Agencja Reklamowa Eureka Plus, ul. 3 maja 11/10, 35 – 030 Rzeszów -:oferta nr 3
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 85,96 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Termin zapłaty” - 10 pkt
 4. łączna punktacja – 95,96 pkt

 

 1. XD Gifts, ul. Bratnia 1, 60 – 185 Skórzewo, oferta nr 4
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 89,96 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Termin zapłaty” - 10. pkt
 4. łączna punktacja – 99,96 pkt

 

 1. Pracownia Reklamy AD Halina Zaleńska, ul. Myśliwska 68, 30 – 718 Kraków -  oferta nr 5
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 71,40 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Termin zapłaty” - 10 pkt
 4. łączna punktacja – 81,40. pkt

 

 1. Butterfly Agencja Reklamowa Agnieszka Borowy, ul. Myśliwska 8/1 , 71 – 662 Szczecin - oferta nr 6
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 84,06 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Termin zapłaty.” - 10 pkt
 4. łączna punktacja – 94,06 pkt

 

 1. Gift Serwis Piotr Milewski ul. Madalińskiego 8,  70 – 101 Szczecin - oferta nr 7
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 89,59. pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Termin zapłaty” - 10 pkt
 4. łączna punktacja – 99,59 pkt

 

 1. Zapol Sobczyk Spólka Jawna ul. Al. Piastów 42,  71 – 062 Szczecin - oferta nr 8
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 74,31pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Termin zapłaty” - 10 pkt
 4. łączna punktacja – 84,31 pkt

data wygaśnięcia: 2016/04/06


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem