Rozstrzygnięcia

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU SAA/2/2014


Załącznik nr 6 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:22.07.2014r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin.
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:widowisko muzyczne „Szczecin Music Live 2014”, które składać się będzie z koncertów, odbywających się w dniach 8-9.08.2014 r.  na scenie zlokalizowanej na Bulwarze Chrobrego przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie, jako impreza towarzysząca VII Międzynarodowemu Festiwalowi Sztucznych Ogni PYROMAGIC Szczecin 2014. Oznaczenie sprawy: SAA/2/2014.
  3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:IMPRESARIAT ZACHODNIOPOMORSKI LUDWIK CZ.KUREK.

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia:art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406).

 


data wygaśnięcia: 2014/07/22


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2014/07/22, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2014/07/22 13:27:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2014/07/22 13:27:54 nowa pozycja