Rozstrzygnięcia

Wykonanie pokazów sztucznych ogni podczas imprez organizowanych przez Szczecińską Agencję Artystyczną w 2007


    Zgodnie z art. 92 pkt. 1 ppkt. 1 Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę na „Wykonanie pokazów sztucznych ogni podczas imprez organizowanych przez Szczecińską Agencję Artystyczną w 2007 roku, to jest podczas Dni Morza 2007 w dniu 09.06.2007 r. oraz podczas finału regat The Tall Ships’ Races 2007 w dniu 05.08.2007 r.”
Wybrano ofertę firmy
„SUREX” Firma Rodzinna
Oferta w/w firmy jest najkorzystniejszą pod względem ceny spośród nadesłanych ofert i wynosi 93.452,00 złotych brutto.

data wygaśnięcia: 2007/05/30


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2007/05/30, odpowiedzialny/a: Mieczysław Podsiadło, wprowadził/a: Łukasz Kłaczyński, dnia: 2007/05/30 20:15:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Kłaczyński 2007/05/30 20:15:00 nowa pozycja