przejdź do treści

Rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania o cenę na "ochronę miejskich imprez masowych o charakterze artystycznym w okresie od 1 maja 2007 r. do 1 stycznia 2008 r."


    Zgodnie z art. 92 pkt. 1 ppkt. 1 Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę na
„Ochronę miejskich imprez masowych o charakterze artystycznym w okresie od 1 maja 2007 r. do 1 stycznia 2008 r.”,
wybrano ofertę firmy
BOOiM ALKON Sp. z o. o..
Oferta w/w firmy jest najkorzystniejszą pod względem ceny spośród nadesłanych ofert i wynosi 10,01 złotych za jedną roboczogodzinę


data wygaśnięcia: 2007/05/23


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem