Rozstrzygnięcia

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU SAA 1/2015


Załącznik nr 6 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: 04.08.2015r.

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU SAA 1/2015

 

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego: SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA,Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin.
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:wykonanie dzieła w postaci widowiska artystycznego – „VIII Międzynarodowego Festiwalu Sztucznych Ogni PYROMAGIC – Szczecin 2015”, odbywającego się w Szczecinie  w dniach 7-8 sierpnia 2015r Oznaczenie sprawy: SAA/1/2015.
  3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:„SUREX” Firma Rodzinna Ryszard Suzdalewicz.

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia:art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406).


data wygaśnięcia: 2015/08/04


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2015/08/04, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2015/08/04 09:09:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2015/08/04 09:09:42 nowa pozycja