Rozstrzygnięcia

Rzstrzygnięcie przetargu na "Dzierżawę Wielkopowierzchniowej Struktury Namiotowej podczas imprezy THE TALL SHIPS"


Zgodnie z Art.92 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych Szczecińska Agencja Artystyczna informuje,
że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 60 000 euro na
Dzierżawę Wielkopowierzchniowej Struktury Namiotowej podczas imprezy THE TALL SHIPS’ RACES 2007, która odbędzie się w Szczecinie w terminie 4-7 sierpnia 2007 roku”,
wybrano ofertę firmy „EMACO” Janusz Fiszer
al. Wojska Polskiego 3/1,70-470 Szczecin, która jako jedyna spośród ofert nieodrzuconych spełniała wszystkie warunki SIWZ.

    

data wygaśnięcia: 2007/04/24


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2007/04/17, odpowiedzialny/a: Mieczysław Podsiadło, wprowadził/a: Łukasz Kłaczyński, dnia: 2007/04/17 17:21:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Kłaczyński 2007/04/17 17:21:19 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2007/04/17 17:20:42 nowa pozycja