Rozstrzygnięcia

zorganizowanie koncertu w Dniu Polskim na Międzynarodowych Targach w Berlinie w dniu 9 marca 2007r. z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Szczecińskiej pod dyrekcją Zygmunta Rycherta i udziałe


    Postępowanie prowadzono w trybie: zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.66 w związku z art.5 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych. 
    Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kultury tj. "zorganizowanie koncertu w Dniu Polskim na Międzynarodowych Targach w Berlinie w dniu 9 marca 2007r. z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Szczecińskiej pod dyrekcją Zygmunta Rycherta i udziałem solisty Piotra Palecznego.
    W postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kultury, zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki.

WYKONAWCA ZAPROSZONY DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
pl. Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa została zawarta w dniu 9 marca 2007 r. z :
Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
pl. Armii Krajowej 1, 70-455 Szczecin


data wygaśnięcia: 2007/03/13


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2007/03/13, odpowiedzialny/a: Mieczysław Podsiadło, wprowadził/a: Łukasz Kłaczyński, dnia: 2007/03/13 10:48:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Kłaczyński 2007/03/13 10:48:01 nowa pozycja