przejdź do treści

Status prawny


Szczecińska Agencja Artystyczna, zwana dalej Agencją, jest instytucją kultury powołaną uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie nr XXXVII 401/60 z dnia 27 października 1960 r., przekazaną w dniu 21 marca 1994 r. w zarząd organom Miasta Szczecina na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Szczecina zawartego w dniu 10 grudnia 1993 r. w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonania organom Miasta Szczecina i działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póź. zm.) oraz statutu nadanego przez Radę Miasta w Szczecinie (Uchwała nr XIII/299/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r.)

 


Lista załączników:

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem