przejdź do treści

Rozstrzygnięcia

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU SAA 4/2015


Załącznik nr 6 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: 28.08.2015 r.


OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU


1. Nazwa oraz adres zamawiającego: SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin.
2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dzieła w postaci widowiska projektu artystycznego p.n. ESKA MUSIC AWARDS w dniu 29 sierpnia 2015 r. w Szczecinie. Oznaczenie sprawy: SAA 4/2015.
3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informacja o nieudzieleniu tego zamówienia: PROMOTOR UNITED ENTERTAINMENT Sp. z o.o.

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406).
 


data wygaśnięcia: 2015/08/28


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem