przejdź do treści

Rozstrzygnięcia

Informacja o wyborze oferty SAA/3/2016


Szczecin, dnia 17 lutego 2016 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Podstawa prawna:

art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Oznaczenie sprawy:

SAA/3/2016

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Przeprowadzenie lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2016 dla Szczecińskiej Agencji Artystycznej.

 

 

 

Część 1 zamówienia:

 

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

 

dotthe.it sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 26, 90 - 513 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego - 85 pkt.

 

 1. Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

 1. Cityboard Media Sp. z o.o., ul. Długa 29, 00 - 238 Warszawa:
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 71,38 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Wielkość nośnika” - 10 pkt
 4. łączna punktacja - 81,38 pkt

 

 1. dotthe.it sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 26, 90 - 513 Łódź:
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 75 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Wielkość nośnika” - 10 pkt
 4. łączna punktacja - 85 pkt

 

 1. Stroer Media sp. z o.o., sp. komandytowa, ul. Belwederska 6A, 00 - 762 Warszawa:
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 72,49 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Wielkość nośnika” - 10 pkt
 4. łączna punktacja - 82,49 pkt

 

Część 2 zamówienia:

 

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

 

dotthe.it sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 26, 90 - 513 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego - 85 pkt.

 

 1. Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

 1. dotthe.it sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 26, 90 - 513 Łódź:
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 75 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Wielkość nośnika” - 10 pkt
 4. łączna punktacja - 85 pkt

 

 1. Stroer Media sp. z o.o., sp. komandytowa, ul. Belwederska 6A, 00 - 762 Warszawa:
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 71,21 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Wielkość nośnika” - 10 pkt
 4. łączna punktacja - 81,21 pkt

 

Część 3 zamówienia:

 

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

 

AMS S.A., ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego - 85 pkt.

 

 1. Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

AMS S.A., ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa:

 • punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 75 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „Wielkość nośnika” - 10 pkt
 • łączna punktacja - 85 pkt

 

Część 4 zamówienia:

 

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

 

dotthe.it sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 26, 90 - 513 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego - 85 pkt.

 

 1. Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

 1. Cityboard Media Sp. z o.o., ul. Długa 29, 00 - 238 Warszawa:
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 70,11 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Wielkość nośnika” - 10 pkt
 4. łączna punktacja - 80,11 pkt

 

 1. dotthe.it sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 26, 90 - 513 Łódź:
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 75 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Wielkość nośnika” - 10 pkt
 4. łączna punktacja - 85 pkt

 

 1. Stroer Media sp. z o.o., sp. komandytowa, ul. Belwederska 6A, 00 - 762 Warszawa:
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 71,21 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Wielkość nośnika” - 10 pkt
 4. łączna punktacja - 81,21 pkt

 

Część 5 zamówienia:

 

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

 

AMS S.A., ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego - 85 pkt.

 

 1. Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

AMS S.A., ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa:

 • punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 75 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „Wielkość nośnika” - 10 pkt
 • łączna punktacja - 85 pkt

 

Część 6 zamówienia:

 

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

 

dotthe.it sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 26, 90 - 513 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego - 85 pkt.

 

 1. Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

 1. Cityboard Media Sp. z o.o., ul. Długa 29, 00 - 238 Warszawa:
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 73,48 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Wielkość nośnika” - 10 pkt
 4. łączna punktacja - 83,48 pkt

 

 1. dotthe.it sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 26, 90 - 513 Łódź:
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 75 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Wielkość nośnika” - 10 pkt
 4. łączna punktacja - 85 pkt

 

 1. Stroer Media sp. z o.o., sp. komandytowa, ul. Belwederska 6A, 00 - 762 Warszawa:
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 74,63 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Wielkość nośnika” - 10 pkt
 4. łączna punktacja - 84,63 pkt

 

Część 7 zamówienia:

 

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

 

dotthe.it sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 26, 90 - 513 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego - 85 pkt.

 

 1. Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

 1. Cityboard Media Sp. z o.o., ul. Długa 29, 00 - 238 Warszawa:
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 71,38 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Wielkość nośnika” - 10 pkt
 4. łączna punktacja - 81,38 pkt

 

 1. dotthe.it sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 26, 90 - 513 Łódź:
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 75 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Wielkość nośnika” - 10 pkt
 4. łączna punktacja - 85 pkt

 

 1. Stroer Media sp. z o.o., sp. komandytowa, ul. Belwederska 6A, 00 - 762 Warszawa:
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 72,49 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Wielkość nośnika” - 10 pkt
 4. łączna punktacja - 82,49 pkt

 

 1. Clear Channel Poland sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00 - 526 Warszawa:
 2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 63,65 pkt
 3. punktacja przyznana w kryterium „Wielkość nośnika” - 10 pkt
 4. łączna punktacja - 73,65 pkt.

data wygaśnięcia: 2016/02/17Lista załączników:

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem