przejdź do treści

Rozstrzygnięcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Beatyfikacja papieża Jana Pawła II


Szczecin, dnia 29 marca 2011 r.

 

Dotyczy:

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę techniczną „Uroczystości Beatyfikacji Papieża Jana Pawła II” na Jasnych Błoniach w Szczecinie, znak sprawy: SAA/1/2011.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Szczecińska Agencja Artystyczna w Szczecinie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę techniczną „Uroczystości Beatyfikacji Papieża Jana Pawła II” na Jasnych Błoniach w Szczecinie, znak sprawy: SAA/1/2011:

 1. jedynym kryterium oceny ofert była cena  - znaczenie kryterium  - 100 pkt,
 2. zostały złożone oferty przez:
  1. TVN SA, ul. Wiertnicza 166, 02 - 952 Warszawa, z ceną 296.799 zł brutto; po dokonaniu oceny oferty, zgodnie z przyjętym sposobem oceny ofert, oferta uzyskała 29,13 pkt,
  2. Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Olszańska 7, 31 - 513 Kraków, z ceną 137.145 zł brutto; po dokonaniu oceny oferty, zgodnie z przyjętym sposobem oceny ofert, oferta uzyskała 63,05 pkt,
  3. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - EVENT FACTORY S.C. Joanna Góralska, ul. Modra 88a/3, 71 - 220 Szczecin, Wojciech Gągorowski, ul. Świętoborzyców 8/30, 71 - 655 Szczecin, z ceną 86.469 zł brutto; po dokonaniu oceny oferty, zgodnie z przyjętym sposobem oceny ofert, oferta uzyskała 100 pkt,
  4. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - M.K. Music, Krzysztof Matyasz, ul. Wróblewskiego 15A/19, 66 - 400 Gorzów Wielkopolski, Wizja Sp. z o.o., ul. Zakładowa 6, 62 - 052 Komorniki, z ceną 108.240 zł brutto; po dokonaniu oceny oferty, zgodnie z przyjętym sposobem oceny ofert, oferta uzyskała 79,89 pkt.
 3. jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - EVENT FACTORY S.C. Joanna Góralska, ul. Modra 88a/3, 71 - 220 Szczecin, Wojciech Gągorowski, ul. Świętoborzyców 8/30, 71 - 655 Szczecin, z ceną 86.469 zł brutto; zgodnie z przyjętym sposobem oceny ofert, oferta uzyskała 100 pkt;

 Uzasadnienie wyboru - oferta z najniższą ceną.

Jednocześnie Zamawiający Dziękuje wszystkim Wykonawcom za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


data wygaśnięcia: 2011/03/29Lista załączników:

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem