przejdź do treści

Rozstrzygnięcia

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU SAA/1/2014


Załącznik nr 6 do regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:28.04.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:SZCZECIŃSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin.
  2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:wykonanie dzieła w postaci realizacji utworu sceniczno-muzyczno-audiowizualnego (widowiska programu artystycznego) pt. WAWA live-Dnia Morza-Szczecin na żywo 2014”. Oznaczenie sprawy: SAA/1/2014.
  3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:PROMOTOR UNITED ENTERTAINMENTSp. z o.o., ul. Jubilerska 10, 04 - 190 Warszawa

 

 

Podstawa prawna ogłoszenia:art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406).

 

 


data wygaśnięcia: 2014/04/28


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem