przejdź do treści

Rozstrzygnięcia

Ochrona miejskich imprez masowych w okresie od dnia zawarcia umowy do 1 stycznia 2009 r


Zgodnie z Art. 92 pkt. 1 ppkt. 1 Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie Przetargu Nieograniczonego na „Ochronę miejskich imprez masowych w okresie od dnia zawarcia umowy do 1 stycznia 2009 r.”, wybrano ofertę firmy BOOiM ALKON ul. T. Firlika 41, 71-637 Szczecin, NIP 852-23-03-873, która spełnia wszystkie wymogi SIWZ oraz otrzymała w ocenie komisji maksymalną liczbę punktów (tj. 100 pkt.).


data wygaśnięcia: 2008/01/02


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem